Doprava

Nabízíme dopravu vašeho materiálu, včetně vynášky na místo staveniště. Dále zajišťujeme odvoz a likvidaci vzniklého odpadu (stavební suť, umakartová jádra, nábytek, kuchyňské linky a další zařízení interiérů). Disponujeme mechanizací na likvidaci stavebních objektů i jejich částí.


Kontakt

REBYLA

IČ: 687 64 405
Nové Sady 607/41
Brno 602 00


Tel : 737 737 179