Bytová jádra

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA BEZ BOURÁNÍ KONSTRUKCE (UMAKARTU)

 

POPIS REKONSTRUKCE:

 • Odpojení od svislého vedení vodoinstalace a odpadů, vzduchotechniky 
 • Demontáž zařizovacích předmětů
 • Odstranění podlahové krytiny (PVC) 
 • Realizace rozvodů vodoinstalace a odpadů bytového jádra
 • Instalace rozvodů vzduchotechniky bytového jádra
 • Vyrovnání podlahy bytového jádra nivelační stěrkoua
 • Ůprava povrchu (umakartu) před pokládkou obkladů (zdrsnění povrchu, penetrace)
 • Pokládka obkladů a dlažeb dle požadavku investora
 • Instalace SDK podhledů bytového jádra 
 • Kompletace zařizovacích předmětů bytového jádra
 • Vystavení tlakových zkoušek vodoinstalace a protokolu o průchodnosti odpadového potrubí

Délka rekonstrukce : 5 pracovních dnů.

 
 
REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA 

 

POPIS REKONSTRUKCE:

 • Odpojení od svislého vedení vodoinstalace a odpadů, vzduchotechniky a rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkvého okruhu
 • Kompletní demontáž umakartového jádra
 • Odstranění podlahové krytiny (PVC) 
 • Výstavba bytového jádra
 • Realizace rozvodů vodoinstalace a odpadů bytového jádra
 • Realizace rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkového okruhu bytového jádra 
 • Instalace rozvodů vzduchotechniky bytového jádra
 • Vyrovnání podlahy bytového jádra nivelační stěrkou
 • Pokládka obkladů a dlažeb dle požadavku investora
 • Provedení omítek bytového jádra, včetně přestěrkování flexibilním lepidlem a armovací mřížkou
 • Instalace SDK podhledů bytového jádra 
 • Kompletace zařizovacích předmětů bytového jádra
 • Kompletace elektroinstalace - osazení zásuvek a vypínačů, osazení bodových světel, výměna bytového rozvaděče
 • Montáž obložkových zárubní a dveří
 • Vystavení revizní zprávy elektroinstalace, tlakových zkoušek vodoinstalace a protokolu o průchodnosti odpadového potrubí

Délka rekonstrukce : 10 pracovních dnů.

 

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA II
 

POPIS REKONSTRUKCE:

 • Demontáž ocelových zárubní
 • Výstavba bytového jádra, usazení 1 ks stavebního pouzdra dveří
 • Realizace rozvodů vodoinstalace a odpadů bytového jádra a kuchyně
 • Ůprava přívodu plynoinstalace kuchyně 
 • Realizace rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkového okruhu bytového jádra, kuchyně a předsíně
 • Instalace rozvodů vzduchotechniky bytového jádra a kuchyně
 • Vyrovnání podlahy bytového jádra nivelační stěrkou
 • Pokládka obkladů a dlažeb dle požadavku investora
 • Provedení omítek bytového jádra, včetně přestěrkování flexibilním lepidlem a armovací mřížkou
 • Instalace SDK podhledů bytového jádra a předsíně
 • Kompletace zařizovacích předmětů bytového jádra
 • Kompletace elektroinstalace - osazení zásuvek a vypínačů, osazení bodových a centrálních světel, výměna bytového rozvaděče
 • Výroba a montáž kuchyňské linky
 • Montáž obložkových zárubní a dveří
 • Vystavení revizní zprávy elektroinstalace, tlakových zkoušek vodoinstalace a protokolu o průchodnosti odpadového potrubí

Délka rekonstrukce : 13 pracovních dnů.

 
 
REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA A CHODBY

 

POPIS REKONSTRUKCE:

 • Odpojení od svislého vedení vodoinstalace a odpadů, vzduchotechniky a rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkvého okruhu
 • Kompletní demontáž umakartového jádra
 • Odstranění podlahové krytiny (PVC) bytového jádra a předsíně
 • Demontáž ocelových zárubní
 • Výstavba bytového jádra
 • Realizace rozvodů vodoinstalace a odpadů bytového jádra
 • Realizace rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkového okruhu bytového jádra
 • Instalace rozvodů vzduchotechniky bytového jádra
 • Vyrovnání podlahy bytového jádra a předsíně nivelační stěrkou
 • Pokládka obkladů a dlažeb dle 3D kladečského plánu
 • Provedení omítek bytového jádra, včetně přestěrkování flexibilním lepidlem a armovací mřížkou
 • Instalace SDK podhledů bytového jádra 
 • Kompletace zařizovacích předmětů bytového jádra
 • Kompletace elektroinstalace - osazení zásuvek a vypínačů, osazení bodových světel, výměna bytového rozvaděče
 • Montáž obložkových zárubní a dveří
 • Vystavení revizní zprávy elektroinstalace, tlakových zkoušek vodoinstalace a protokolu o průchodnosti odpadového potrubí

Délka rekonstrukce : 10 pracovních dnů

 

 

 

 

 


 

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA A KUCHYNĚ

 

POPIS REKONSTRUKCE:

 • Odpojení od svislého vedení vodoinstalace a odpadů, vzduchotechniky a rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkvého okruhu
 • Kompletní demontáž umakartového jádra
 • Odstranění podlahové krytiny (PVC) bytového jádra 
 • Výstavba bytového jádra
 • Realizace rozvodů vodoinstalace a odpadů bytového jádra a kuchyně
 • Realizace rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkového okruhu bytového jádra a kuchyně
 • Instalace rozvodů vzduchotechniky bytového jádra a kuchyně
 • Vyrovnání podlahy bytového jádra 
 • Pokládka obkladů a dlažeb dle 3D kladečského plánu
 • Provedení omítek bytového jádra, včetně přestěrkování flexibilním lepidlem a armovací mřížkou
 • Kompletní rekonstrukce omítek kuchyně (začištění na panel, přestěrkování flexibilním lepidle a armovací mřížkou, finální štuk)
 • Instalace SDK podhledů bytového jádra 
 • Kompletace zařizovacích předmětů bytového jádra
 • Kompletace elektroinstalace - osazení zásuvek a vypínačů, osazení bodových světel, výměna bytového rozvaděče
 • Vystavení výchozí revizní zprávy elektroinstalace, vydání tlakových zkoušek vodoinstalace a protokolu o průchodnosti odpadového potrubí

Délka rekonstrukce : 10 pracovních dnů


 

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA, KUCHYNĚ A CHODBY

 

POPIS REKONSTRUKCE:

 • Odpojení od svislého vedení vodoinstalace a odpadů, vzduchotechniky a rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkvého okruhu
 • Kompletní demontáž umakartového jádra a kuchyňské linky
 • Odstranění podlahové krytiny (PVC) bytového jádra 
 • Demontáž ocelových zárubní (vyříznutím z panelu)
 • Stavební úprava pro osazení obložkových zárubní
 • Výstavba bytového jádra
 • Realizace rozvodů vodoinstalace a odpadů bytového jádra a kuchyně
 • Realizace rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkového okruhu bytového jádra, kuchyně a předsíně
 • Instalace rozvodů vzduchotechniky bytového jádra a kuchyně
 • Vyrovnání podlahy bytového jádra, předsíně a kuchyně nivelační stěrkou
 • Pokládka obkladů a dlažeb bytového jádra dle 3D kladečského plánu
 • Pokládka dlažby kuchyně, předsíně a šatny
 • Provedení omítek bytového jádra, včetně přestěrkování flexibilním lepidlem a armovací mřížkou
 • Instalace SDK podhledů bytového jádra a předsíně 
 • Kompletace zařizovacích předmětů bytového jádra
 • Kompletace elektroinstalace - osazení zásuvek a vypínačů, osazení bodových světel, výměna bytového rozvaděče
 • Montáž obložkových zárubní a dveří
 • Vystavení výchozí revizní zprávy elektroinstalace, vydání tlakových zkoušek vodoinstalace a protokolu o průchodnosti odpadového potrubí

Délka rekonstrukce : 10 pracovních dnů


Kontakt

REBYLA

IČ: 687 64 405
Nové Sady 607/41
Brno 602 00


Tel : 737 737 179