Zděné koupelny

Zděná koupelna 

 

POPIS REKONSTRUKCE:

 • Zapravení drážek po instalacích
 • Vyrovnání stěn před pokládkou obkladů
 • Betonáž podlahy kuchyně
 • Vyrovnání podlahy koupelny, kuchyně a předsíně nivelační stěrkou
 • Výstavba dělících příček předsíně
 • Pokládka obkladů a dlažeb koupelny dle požadavku investora
 • Zednické zapravení po instalaci oken
 • Provedení omítek koupelny
 • Provedení omítek kuchyně a předsíně, včetně přestěrkování flexibilním lepidlem a armovací mřížkou

Délka rekonstrukce : 14 pracovních dnů.     

 

 

Zděná koupelna II

 

POPIS REKONSTRUKCE:

 • Odpojení od svislého vedení vodoinstalace a odpadů, rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkvého okruhu
 • Odstranění zařizovacích předmětů koupelny a WC
 • Odstranění původních omítek (začištění na cihlu)
 • Realizace rozvodů vodoinstalace a odpadů koupelny, WC, kuchyně
 • Realizace rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkového okruhu koupelny a WC
 • Instalace rozvodů vzduchotechniky
 • Provedení a vyrovnání stěn koupelny a WC (hrubá omítka)
 • Betonáž podlahy koupelny a WC
 • Vyrovnání podlahy koupelny a WC nivelační stěrkou
 • Výstavba dělící příčky kotle
 • Pokládka obkladů a dlažeb dle požadavku investora
 • Provedení štukových omítek koupelny a WC
 • Instalace SDK podhledů koupelny a WC
 • Kompletace zařizovacích předmětů 
 • Kompletace elektroinstalace - osazení zásuvek a vypínačů, osazení bodových světel
 • Výměna topných těles, instalace kondenzačního kotle
 • Vystavení revizní zprávy elektroinstalace, tlakových zkoušek vodoinstalace a protokolu o průchodnosti odpadového potrubí    

Délka rekonstrukce : 15 pracovních dnů

 

Zděná koupelna III

 

POPIS REKONSTRUKCE:

 • Odpojení od stávajícího vedení vodoinstalace a odpadů, rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkvého okruhu
 • Odstranění zařizovacích předmětů koupelny a WC, demontáž dřevěných oken, demontáž topného tělesa
 • Odstranění původních obkladů, vybourání příčky mezi koupelnou a WC, vyříznutí ocelových zárubní
 • Úprava rozvodů vodoinstalace a odpadů koupelny a WC, rozvodu topného tělesa
 • Úprava rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkového okruhu koupelny a WC
 • Provedení a vyrovnání stěn koupelny a WC (hrubá omítka)
 • Betonáž podlahy koupelny a WC
 • Vyrovnání podlahy koupelny a WC nivelační stěrkou
 • Usazení plastových oken
 • Pokládka obkladů a dlažeb dle 3D kladečského plánu
 • Provedení štukové omítky
 • Instalace SDK podhledů 
 • Kompletace zařizovacích předmětů - WC Kombi ROCA, umyvadla KOLO, sprchového boxu ROLTECHNIK M965
 • Kompletace elektroinstalace - osazení zásuvek a vypínačů, osazení bodových světel
 • Instalace topného tělesa (žebřík)
 • Vystavení revizní zprávy elektroinstalace, tlakových zkoušek vodoinstalace a protokolu o průchodnosti odpadového potrubí    

Délka rekonstrukce : 15 pracovních dnů

 


Zděná koupelna IV

POPIS REKONSTRUKCE:

 • Odpojení od svislého vedení vodoinstalace a odpadů, rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkvého okruhu
 • Odstranění zařizovacích předmětů koupelny a WC
 • Odstranění původních omítek (začištění na cihlu)
 • Realizace rozvodů vodoinstalace a odpadů koupelny a kuchyně
 • Realizace rozvodů elektroinstalace světelného a zásuvkového okruhu koupelny, výměna bytového rozvaděče 
 • Provedení a vyrovnání stěn koupelny (hrubá omítka)
 • Vyrovnání podlahy koupelny nivelační stěrkou
 • Pokládka obkladů a dlažeb dle požadavku investora
 • Provedení štukových omítek koupelny 
 • Instalace SDK podhledů koupelny 
 • Kompletace zařizovacích předmětů 
 • Kompletace elektroinstalace - osazení zásuvek a vypínačů, osazení centrálního světla
 • Usazení topného tělesa
 • Vystavení výchozí revizní zprávy elektroinstalace, vydání tlakových zkoušek vodoinstalace a protokolu o průchodnosti odpadového potrubí    

Délka rekonstrukce : 15 pracovních dnů


Kontakt

REBYLA

IČ: 687 64 405
Nové Sady 607/41
Brno 602 00


Tel : 737 737 179